PSYKOSOFT OY

Tarjoamme psykologista konsultointia, koulutusta ja työterveyspalveluja yrityksille, työyhteisöille ja yksilöille.

Psykosoft Oy:n alkuna oli sen perustajan (Annaliisa Colliander, ent. Visti) työskentelyssä yliopiston assistentin virassa ja sivutoimisena psykoterapeuttina Jyväskylän Lääkärikeskuksessa. Pian asiakkaiden kertomat huolet sekä omat työelämäkokemukset saivat hänet suuntautumaan työelämän kehittämishaasteisiin.

Vuodesta 1979 alkaen olemme olleet asiantuntijoina ja kouluttajina monenlaisissa työyhteisöjen ja johtamisen tutkimus- ja kehittämishankkeissa yksittäisistä henkilöarvioinneista organisaatioiden toimintakulttuurin muutosprojekteihin.

Palvelujemme keskeisiä tavoitteita ovat olleet ja yhä ovat

  • asiakkaidemme taloudellinen menestys,
  • työyhteisöjen toimivuus sekä
  • yksilöiden hyvinvointi, henkinen kasvu ja oppiminen.

Olemme julkaisseet tutkimus- ja kokemustietoamme myös kirjoissamme:

Colliander, A. - Ruoppila, I. - Härkönen, L-K. (2012) Ilo kehittyä ja voida hyvin työssä yli 50-vuotiaana - Yksilö-, työ- ja työyhteisöpsykologian tieto- ja ideakirja työhyvinvoinnin edistämiseksi. (Psykosoft Oy). Kirjan esittely ja tilausosoite tästä. Sisällysluettelo ja Lukijalle-luku tästä.

Colliander, A. - Ruoppila, I. - Härkönen, L-K. (2009) Yksilöllisyys sallittu - Moninaisuus voimaksi työpaikalla. (PS-kustannus Oy) Kirjan esittely osoitteessa http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=19092

Visti, A. - Härkönen L-K. (2005) Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC. Tykes Raportteja 42.

Visti, A. (1996) Työyhteisön ja työn tuottavuuden kehitys organisaation transformaatiossa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 123. (Väitöskirja).