MOJOVA-koulutuksen® kulku

 • Tilannearvio ja tavoiteasetanta
 • Ennakkotehtävien antaminen
 • Omien ja työryhmän voimavarojen ja osaamistarpeiden määritys
 • Itsetuntemustehtävänä temperamenttianalyysi 360o palauttein
 • Ihmisten erilaisuus ja moninaisuus työryhmässä
 • Moninaisuuden johtamisen periaatteita ja menetelmiä
 • Välitehtävien antaminen
 • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS)
 • Itsetuntemustehtävänä toimintatyylit ristiriitatilanteissa
 • Oman ja työryhmän innovatiivisuuden esiin saamisen keinot
 • Inhimillisten resurssien käyttöönoton ja kehittämisen menetelmät
  - Kannustava kehityskeskustelu
  - Perehdyttäminen
  - Ristiriitojen käsittelytaidot (conflict management)
 • Välitehtävien antaminen
 • Työryhmän tilannearviointi ja suunnan tarkistus
 • Yhteistyön ja kanssakäymisen pelisäännöt
  - Vuorovaikutustaidot
  - Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
 • HEKS:ien toteutumisen tarkistus ja suunnitelma itsen ja työryhmän edelleen kehittämiseksi

< Takaisin MOJOVA-koulutus® -sivulle
<< Takaisin Koulutus ja konsultointi -sivulle
<<< Takaisin Palvelut-sivulle